Råvaror

De senaste åren har råvaror blivit en allt attraktivare investeringsform. Man kan förmodligen tacka uppkomsten av olika råvarurelaterade värdepapper för en stor del av detta uppsving, men även råvaror som reella tillgångar har blivit ett populärt sätt att investera.

Då denna sida främst handlar om alternativa investeringar behandlas här fysiska råvaror. Den som vill lära sig mer om hur man handlar med råvaror i form av värdepapper, ETF's och certifikat kan läsa mer om råvaror här.

När man talar om att investera i fysiska råvaror är det generellt sett ädelmetallerna guld, silver, platina och palladium man menar. Men som du ska få se finns det även andra möjligheter för den som vill hitta alternativa investeringar inom området.

 

Ädelmetall

Den förmodligen vanligaste investeringsformen för den som vill kunna hålla något fysiskt i sin hand. Ädelmetallerna guld och silver har, tillsammans med koppar, används som utsmyckning och betalningsmedel sedan förhistorisk tid. Platina och palladium upptäcktes först långt senare, och är främst eftertraktade för sina fysiska egenskaper som gör dem lämpliga för allt från kirurgiska instrument till katalysatorer i förbränningsmotorer.

Ädelmetaller används av många som ett skydd mot inflation. Fysiska tillgångar blir sällan eller aldrig helt värdelösa, oavsett vad som händer med pengasystemet som används för tillfället. Dessutom kan man handla mot börsen med ädelmetaller eftersom deras priser tenderar att kontraspegla börsernas svängningar: när börsen stiger faller guldpriset, när börsen sjunker stiger guldpriset. Det motsatta gäller för industrimetallen koppar, vars pris ofta påverkas av rådande konjunkur och därmed efterfrågan.

 

Ädelsten

Att investera i ädelsten är inte särskilt vanligt, åtminstone inte i Sverige. Här ser vi främst ädelstenar som komponenter i smycken och inte som praktiska investeringar. Ädelstenar är lätta att förvara och gömma tack vare sin ringa storlek, och stora värden kan rymmas i även det minsta bankfack. När man investerar i ädelsten bör man ha i åtanke att likviditeten i dessa under tidsperioder kan variera. Priserna spås stiga på lång sikt då en allt större mängd människor får det bättre ställt och vill visa sin ekonomiska status med hjälp av ädelstenar. Här listas de vanligaste, och de som bäst lämpar sig för investering.

Diamant

Diamanter är nog den ädelsten som man först kommer att tänka på. Ädelstenen, som är världens hårdaste, finns i många olika färger men det är oftast den genomskinliga vita som är dyrbarast.

4C - Vad man ska tänka på

När man köper en diamant bör man bedöma den utifrån 4C:

Cut - slipning

Här bedöms slipningens proportioner och symmetri. För att en ädelsten ska spegla ljus så bra som möjligt är en bra slipning otroligt viktig. Slipningen graderas utifrån betygen

Ideal
Excellent
Very Good
Good
Poor

Colour - färg

Färgen har stor betydelse för vilket pris diamanten har. Färglös eller vit, med beteckningen "River" är generellt dyrast då denna är mest sällsynt.

Graderingar

GIA (USA): ÄLDRE BETECKNING: BESKRIVNING: FÖRKORTN.
D River Mycket sällsynt vit ( R )
E
F Top Wesselton Sällsynt vit (TW)
G
H Wesselton Vit (W)
I Top Crystal Vit med obetydlig färgton (TCr)
J Crystal Vit med färgtoning (Cr)
K Top Cape Lätt Gulaktig (TCa)
L
M Cape Gulaktig (Ca)
N
O Light Yellow Ljus Gul (LY)
P
Q
R


S Yellow Gul (Y)
T
U
V
W
X
Y
Z Fancy Yellow Tydlig färg (FY)

Clarity - klarhet

De flesta diamanter har någon form av inneslutning. Denna ses ofta som en liten fläck inuti diamanten och kan ha skapasts av till exempel järn som trängt in i den. Fläckfria diamanter är mycket ovanliga och därför dyrast. Klarheten graderas enligt följande skala:

Under
  0,5 carat
Över
  0,5 carat
Beskrivning: Engelska:
FL FL Fri från inneslutningar och ytfel Flawless
IF IF Fri från inneslutningar, luppren Internally flawless
V VS V VS 1 Mycket, mycket små
inneslutningar
Very, very small
inclusions
V VS 2
VS VS 1 Mycket små inneslutningar Very small
inclusions
VS 2
SI SI 1 Små inneslutningar Small inclusions
SI 2
P P 1 Tydliga inneslutningar Pique
P 2
P 3

Små inneslutningar kan oftast ses med ögat, mindre ses genom en lupp.

Carat - vikt

Här skiljer man mellan carat som är en viktenhet, och karat som är en renhetsgrad för guld. Carat förkortas ct och 1 ct = 0,2 gram. Ju större en diamant är desto mer sällsynt är den, vilket innebär att priset ökar kraftigt även om skillnaden i carat är liten.

Rubin

Mer sällsynt än diamant och nästan lika hård är den vackert röda rubinen mycket dyr och eftertraktad. Den består av mineralet korund och det är små mängder krom som ger stenen sin röda färg. Rubiner återfinns främst i Sydostasien, och köparen bör vara beredd på att den stora majoriteten av rubiner idag har värmebehandlats.

Safir

Även safier består av mineralet korund, men den starkt blåa färgen kommer från titan och järn. Safiren är en dyr och uppskattad ädelsten.

 

Skog

Skog är en ofta förbisedd råvara, men en som man relativt snabbt kan få bra och löpande avkastning på. Skogen kan förutom intäkter från avverkning ge investeraren avkastning i form av jakt- och fiskerättigheter uthyrning av plats till vindkraftverk etc.

Det finns numera stora möjligheter att investera i skog, och investeraren bör först bestämma sig för om denne vill äga skog i Sverige eller utomlands. Det finns nämligen stora skillnader, inte minst juridiska, mellan dessa alternativ.

Vidare läsning

Investera i skog

Investera i guld och silver

Investera i silvertackor eller silvermynt

Investera i koppar

Investera i platina

 

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.