Alternativa investeringar

Välkommen till samlingsplatsen på nätet för alternativa investeringar! Ambitionen är att samla de bästa alternativa investeringar som erbjuds svenska privatinvesterare under ett och samma tak - allt för att göra det enklare att avgöra vilka alternativa investeringar som passar dig!

 

Vad är alternativa investeringar?

Det finns förmodligen lika många definitioner av alternativa investeringar, som det finns folk som försökt definiera dem. Här försöker vi hålla det enkelt och nöjer oss med att konstatera att en alternativ investering är en investering som skiljer sig från aktier, fonder och obligationer i det att den är mindre konjunkturkänslig, samt att det krävs viss specialkunskap för att göra den. Exempel kan vara investeringar i onoterade bolag, fastigheter och råvaror.

 

Varför ska du investera alternativt?

Anledningarna till varför man väljer att investera sitt kapital i en alternativ investeringsform kan vara många, men kan inkludera

Diversifiering - Att ha en portfölj som bara består av aktier kan kännas osäkert när det blåser upp till storm på världens börser. Genom att ha en del av portföljen exponerad mot placeringar med låg korrelation mot börsen kan skänka ro genom riskspridning och balanserade innehav.

Avkastning - En undersökning som LRF Konsult lät genomföra i början av 2010 visade att skogsfastigheter hade gett bättre avkastning än börsen det senaste decenniet. Även om aktier avgjort är ett investeringsfordon som generellt ger bra avkastning, kan det vara värt att granska andra alternativ som ofta kan visa likvärdig eller bättre avkastning.

Trygghet - Många alternativa investeringar innebär att man placerar i något fysiskt, något reellt. Det innebär att du faktiskt äger något på riktigt. Detta till skillnad från ägande av många värdepapper som egentligen bara är skuldebrev vars giltighet och säkerhet beror på emittenter, betalningsförmåga och andra faktorer.

Krydda - Många ser alternativa investeringar som en "krydda" i portföljen, en liten del av det totala kapitalet som satsas för att antingen skänka säkerhet, regelbunden passiv inkomst, eller maximal avkastning till hög risk.

 

Stora möjligheter

För att bli bra på något krävs alltid kunskap, och kunskap får man genom information. Precis som med alla saker är inte alternativa investeringar något man bemästrar från början: man måste lära sig att gå innan man kan springa.

För den som investerar tid, intresse och engagemang finns det enorma möjligheter och stor outforskad potential när det kommer till den här sortens investeringsformer. Att se en lönsam alternativ placering är att se något som de flesta andra missar. Den här sidan är till för att öppna dina ögon.

Återigen, varmt välkommen!

 

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.